Magnet Bác Hồ mặc áo chiến sỹ

Magnet Bác Hồ Vật phẩm lưu niệm nhỏ đẹp : có thể trang trí trên tủ sắt tư liệu cơ quan, gắn trên cửa .... bằng chất kim loại sắt lam châm

Magnet Bác Hồ mặc áo chiến sỹ

  • Giá bán:15,000 vnđ

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha